FAKO Na Hrázi – instalace střešní fotovoltaické elektrárny

Společnost FAKO spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005057 „FAKO Na Hrázi – instalace střešní fotovoltaické elektrárny“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.