Kontakty

Pracovní tým společnosti FAKO spol. s r.o.

Ing. Petr Kostka jednatel

+420 602 747 424 kostka@fako.cz

Petra Kubíková obchodní ředitelka

+420 606 719 319 kubikova@fako.cz

Jana Mertová – asistentka

+420 602 561 344 , 573 330 186 administrace@fako.cz

Ing. Zdeněk Morong technický ředitel

+420 792 316 091 morong@fako.cz

Ing. Simona Kubová projektantka

+420 602 561 342 kubova@fako.cz

Ing. Jiří Krasnovský projektant

+420 602 147 300 rozpocty@fako.cz  

Ing. Petr Simerský projektant

+ 420 792 333 101 simersky@fako.cz

Ing. Martin Janoušek vedoucí projekce

+420 792 324 588 janousek@fako.cz

Hana Solanská DiS. účetní

+ 420 724 042 636 ucetni@fako.cz

Ing. arch. Hana Kostková

+420 602 747 414 kostkova@fako.cz

Ing. Pavel Charvát správce, investiční technik

+ 420 606 788 180 spravce@fako.cz

Milan Dobeš rozpočtář

+420 602 472 608 dobes@fako.cz

Jaroslav Skalka přípravář

priprava@fako.cz

Koordinátor BOZP

Zpracovává plán bezpečnosti práce: plán staveniště, zajištění staveniště, provozní řád náležitosti oznámení o zahájení prací ...

Technický dozor investora

kontrola kvality provedených prací, kontrola postupu prací a harmonogramu a jeho aktualizace, organizace kontrolních dnů ...

Inženýrská a projektová činnost

V oblasti inženýrské a projektové činnosti poskytuje naše firma tyto služby: zpracování konceptu řešení, studií; ...

Web navrhl a vytvořil Tomáš Valach