Budova dílen SOŠ Bruntál

Zpracování projektové dokumentace stavby “Budova dílen SOŠ Bruntál” a dále funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. “Budova dílen pro obor  Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál” .