Řečkovice – taktický dům  + Training Street

  • Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
  • Realizace: 10/2017

 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro ÚR, SP a realizaci objektu taktické budovy a tréninkové haly. Objekt Taktické budovy je nepravidelného obdélníkového půdorysu s vnějšími rozměry cca 44,3 × 21 m. Objekt má celkem 6 podlaží – 1.NP až 5.NP a 1.PP. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako monolitické betonové konstrukce. Multifunkční tréninkové zařízení je objekt, který je tvořen zateplenou halou s pevným podkladem umožňující vjezd a výjezd vozidel. Multifunkční tréninková hala simuluje různá venkovní prostředí. Objekt je vnějšího rozměru 60,5×29,8m, světlé výšky 6,28m.