Novostavba tělocvičny, ul. Kirilova včetně zpěvněných ploch a napojení na inženýrské sítě, k.ú. Paskov, č. parc.: 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 10, 14, 15/2, 15/4

  • Zadavatel: město Paskov
  • Realizace: 05/2017

 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro ÚR, SP a realizaci objektů . Jedná se o stavbu tělocvičny na pozemku areálu Základní školy Paskov. Tělocvična má vnitřní rozměry 44 x 24 m. Hrací plocha má rozměr 20x 40 m. Objekt šaten je dvoupodlažní, jednotlivé prostory jsou přístupné dvěma vnitřními schodišti. Dění na hrací ploše je možno sledovat z tribuny pro 180 osob. Vstup na tribunu je z 2.NP, tribuna je pevná betonová, v návaznosti na tělocvičnu je navržen sklad sportovního nářadí.