Bytový dům – Nováčkova 38, Brno

  • Zadavatel: Statutární město Brno
  • Realizace: 06/2018

 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro ÚR, SP a realizaci objektu plnící funkci domova pro 15 dospělých klientů se zdravotním postižením. Stavba se navrhuje jako řadový dům, ve stávající zástavbě, využívající nové přípojky ve stávající trase zařízení technické infrastruktury. Objekt je navrženy jako třípodlažní objekt s podkrovím, nepodsklepený. Založení objektu je vzhledem k nepříznivým základovým poměrům na kořenových pilotách. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických bloků. Konstrukci střechy přední částí tvoří dřevěný krov s kombinací ocelových rámů a ocelovými vaznicemi. Stropní konstrukci tvoří monolitické železobetonové desky.