Budova dílen SOŠ Bruntál

  • Zadavatel: Moravskoslezský kraj
  • Realizace: 4/2016 -3/2017

zpracování projektové dokumentace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál“ a dále funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. „Budova dílen pro obor  Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ .