Oprava fasády objektu v Ostravě – Hrabůvce, ul A. Kučery č. 1581/1, parc.č.st. 2076 a 2130

  • Zadavatel: statutární město Ostrava
  • Realizace: 9/2016

 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Opravy a úpravy se budou provádět na objektu, který tvoří 2 budovy – budova „A“ (UNIMO buňky) a budova „B (zděná přístavba), které jsou komunikačně propojeny. PD řeší provedení nové vnější omítky, výměnu oken a okenních mříží.